• 自然科學版 英文版
  自然科學版 英文版
  自然科學版 英文版
   

  Journal of Central South University

  中南大學學報(英文版)

  Vol. 24    No. 10    October 2017


  Fuel combustion synthesis and upconversion properties of Yb3+ and Er3+ dual-doped ZrO2 nanocrystals LIU Xiao-lin(劉小林), ZHANG Ning(張寧), LI Dan(李丹), LI Zhi-cheng(李志成), YOU Wei-xiong(游維雄), ZHANG Qian(張騫), XIA Li-bin(夏李斌), YANG Bin(楊斌) 2209
  Effect of Ti on microstructure and strengthening behavior in press hardening steels WEN Yu-hui(聞玉輝), ZHU Guo-ming(朱國明), DAI Si-yu(戴思雨), KANG Yong-lin(康永林), 2215
  Flatness predictive model based on T-S cloud reasoning network implemented by DSP ZHANG Xiu-ling(張秀玲), , GAO Wu-yang(高武楊), LAI Yong-jin(來永進), CHENG Yan-tao(程艷濤) 2222
  Effect of zirconium on microstructures and mechanical properties of squeeze cast Al–5.0Cu–0.4Mn–0.1Ti–0.1RE alloy MENG Fan-sheng(孟凡生), ZHANG Wei-wen(張衛文), HU Yuan(胡愿), ZHANG Da-tong(張大童), YANG Chao(楊超) 2231
  Effect of cathode composition on microstructure and tribological properties of TiBN nanocomposite multilayer coating synthesized by plasma immersion ion implantation and deposition Lü Wen-quan(呂文泉), CAO Yong-zhi(曹永智), WANG Lang-ping(王浪平), WANG Xiao-feng(王小峰), GU Zhi-wei(顧至偉), YAN Yong-da(閆永達), YU Fu-li(于福利) 2238
  Effect of ultraviolet mutagenesis on heterotrophic strain mutation and bioleaching of low grade copper ore WU Ai-xiang(吳愛祥), HU Kai-jian(胡凱建), WANG Hong-jiang(王洪江), ZHANG Ai-qing(張愛卿), YANG Ying(楊瑩) 2245
  Solvent extraction separate of zinc and cadmium from magnesium and calcium in sulfuric acid medium by mixing extractants LI Xiao-hui(李曉暉), AI Xian-bin(艾仙斌), HE Li(何力), JI Shao-shi(計少石), HU Miao(胡淼), DING Jian-nan(丁建南), LI Feng(李鳳) 2253
  Evaluation of granulability and absorbtivity of biomass in agglomeration mixture Hudák Jozef, Le?ko Jaroslav, Semanová Zuzana, Fr?hlichová Mária, Findorák Róbert, Legemza Jaroslav 2260
  Extracting reaction mechanism analysis of Zn and Si from zinc oxide ore by NaOH roasting method CHEN Bing(陳兵), , , SHEN Xiao-yi(申曉毅), , GU Hui-min(顧惠敏), , SHAO Hong-mei(邵鴻媚), ZHAI Yu-chun(翟玉春), MA Pei-hua(馬培華) 2266
  Numerical study on polymer nanofibers with electrically charged jet of viscoelastic fluid in electrospinning process P. Valipour, H. Zaersabet, M. Hatami, Ali Zolfagharian, S.E. Ghasemi 2275
  Theoretical and experimental investigation on vertical tank technology for sinter waste heat recovery FENG Jun-sheng(馮軍勝), DONG Hui(董輝), GAO Jian-ye(高建業), LIU Jing-yu(劉靖宇), LIANG Kai(梁凱) 2281
  Electronic structure and flotability of gold-bearing pyrite:A density functional theory study LIU Dan(劉丹), WANG Yi-jie(王伊杰), XIAN Yong-jun(先永駿), WEN Shu-ming(文書明) 2288
  Performance analysis of high-static-low-dynamic stiffness vibration isolator with time-delayed displacement feedback CHENG Chun(程春), LI Shun-ming(李舜酩), WANG Yong(王勇), JIANG Xing-xing(江星星) 2294
  Rock fragmentation under different installation polar angles of TBM disc cutters CHENG Yong-liang(程永亮), , ZHONG Jue(鐘掘), MEI Yong-bing(梅勇兵), , XIA Yi-min(夏毅敏) 2306
  Phase type delay distribution with PU return and sensing error in CR networks Mohammad Reza Amini, Hemati Farzad 2314
  Chinese micro-blog sentiment classification through a novel hybrid learning model LI Fang-fang(李芳芳), , WANG Huan-ting(王歡婷), ZHAO Rong-chang(趙榮昌), LIU Xi-yao(劉熙堯), WANG Yan-zhen(王彥臻), ZOU Bei-ji(鄒北驥) 2322
  Energy-efficient virtual machine consolidation algorithm in cloud data centers ZHOU Zhou(周舟), HU Zhi-gang(胡志剛), YU Jun-yang(于俊洋), Jemal Abawajy, Morshed Chowdhury 2331
  Blind adaptive constrained constant modulus algorithms based on unscented Kalman filter for beamforming QIAN Hua-ming(錢華明), LIU Ke(劉可), JIAO Zhi-bo(焦志博), MA Jun-da(馬俊達) 2342
  Analysis of nano droplet dynamics with various sphericities using efficient computational techniques Ali Zolfagharian, Milad Darzi, S.E. Ghasemi 2353
  Fuzzy least brain storm optimization and entropy-based Euclidean distance for multimodal vein-based recognition system Dipti Verma, Sipi Dubey 2360
  Crack stop holes in steel bridge decks: Drilling method and effects FU Zhong-qiu(傅中秋), JI Bo-hai(吉伯海), XIE Shu-hui(謝曙輝), LIU Tian-jia(劉天笳) 2372
  Test and numerical investigations on static and dynamic characteristics of extra-wide concrete self-anchored suspension bridge under vehicle loads ZHOU Guang-pan(周廣盼), LI Ai-qun(李愛群), , LI Jian-hui(李建慧), DUAN Mao-jun(端茂軍) 2382
  Stress dependent permeability and porosity of low-permeability rock JIA Chao-jun(賈朝軍), , XU Wei-ya(徐衛亞), WANG Huan-ling(王環玲), , WANG Ru-bin(王如賓), YU Jun(俞雋), YAN Long(閆龍) 2396
  Failure behavior around a circular opening in a rock mass with non-persistent joints: A parallel-bond stress corrosion approach YANG Xu-xu(楊旭旭), , , JING Hong-wen(靖洪文), CHEN Kun-fu(陳坤福), YANG Sheng-qi(楊圣奇) 2406
  Near ground wind characteristics during typhoon Meari:Turbulence intensities, gust factors, and peak factors WANG Xu(王旭), , HUANG Peng(黃鵬), YU Xian-feng(余先鋒), HUANG Chao(黃超) 2421
  Evaluation of spontaneous combustion tendency of sulfide ore heap based on nonlinear parameters PAN Wei(潘偉), WU Chao(吳超), LI Zi-jun(李孜軍), WU Zhi-wei(伍智偉), YANG Yue-ping(楊月平) 2431
  Multi-scale regionalization based mining of spatio-temporal teleconnection patterns between anomalous sea and land climate events XU Feng(徐楓), SHI Yan(石巖), , DENG Min(鄧敏), GONG Jian-ya(龔健雅), , LIU Qi-liang(劉啟亮), JIN Rui(金瑞) 2438
  Analysis of longitudinal forces of coupler devices in emergency braking process for heavy haul trains GAO Guang-jun(高廣軍), CHEN Wei(陳威), ZHANG Jie(張潔), DONG Hai-peng(董海鵬), ZOU Xiang(鄒翔), LI Jian(李健), GUAN Wei-yuan(關維元) 2449
  A novel method for virtual clearance computation of high-speed train based on model integration and convex hull YI Bing(易兵), LI Xiong-bing(李雄兵), ZENG Wei(曾威), SONG Yong-feng(宋永鋒), YANG Yue(楊岳) 2458
  Differences in leaf functional traits between exotic and native Compositae plant species WANG Cong-yan(王從彥), , LIU Jun(劉君), ZHOU Jia-wei(周嘉偉), XIAO Hong-guang(肖鴻光) 2468
  Squeezing rock conditions at phyllite-slate zone in Golab water conveyance tunnel, Iran: A case study Rahmati Asghar, Faramarzi Lohrasb, Darbor Mohammad 2475
  Erratum to: Optimal selection of annulus radius ratio to enhance heat transfer with minimum entropy generation in developing laminar forced convection of water-Al2O3 nanofluid flow Siavashi Majid, Jamali Mohammad 2486


      Infomation:CN43-1516/TB*1994*m*A4*278*en*P*RMB ?100*500*32*2017-10

      Editor:何運斌

  版權所有:《中南大學學報(自然科學版、英文版)》編輯部
  地 址:湖南省長沙市中南大學 郵編: 410083
  電 話: 0731-88879765(中) 88836963(英) 傳真: 0731-88877727
  電子郵箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP備09001153號
  新快三