• 自然科學版 英文版
  自然科學版 英文版
  自然科學版 英文版
   

  Journal of Central South University

  中南大學學報(英文版)

  Vol. 16    No. 1    February 2009


  Materials Science and Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
  Development of magnetocaloric materials in room temperature magnetic refrigeration application in recent six years LIU Min(劉 敏) , YU Bing-feng(俞炳豐) 1
  High temperature cyclic oxidation behavior of Y2O3-ZrO2 thermal barrier coatings irradiated by high-intensity pulsed ion beam WANG Yi-qi(王一奇), LEI Ming-kai(雷明凱), AFSAR A M, SONG J I 13
  Simulation of dynamic recrystallization for aluminium alloy 7050 using cellular automaton HUANG Shi-quan(黃始全), YI You-ping(易幼平), LIU Chao(劉 超) 18
  High temperature plastic deformation behavior of non-oriented electrical steel XIAO Yu-de(肖于德),LI Min(李 敏), WANG Wei(王 偉),
  ZHOU Juan(周 娟), WU Guang-liang(吳光亮), PENG Yue-ming(彭躍明)
  25
  Thermodynamic reassessment of Ga-Hg and Mg-Hg systems FENG Yan(馮 艷), WANG Ri-chu(王日初), PENG Chao-qun(彭超群), LIU Hua-shan(劉華山) 32
  Corrosion resistance of cerium conversion film electrodeposited on Mg-Gd-Y-Zr magnesium alloy Yi jian-long(易建龍), Zhang Xin-ming(張新明), Chen Ming-an(陳明安),
  Gu Rui(古 瑞), DENG Yun-lai(鄧運來)
  38
  Carburization of ferrochromium metals in chromium ore fines
  containing coal during voluminal reduction by microwave heating
  CHEN Jin(陳 津), ZHAO Jing(趙 晶), ZHANG Meng(張 猛),
  YAN Hong(晏 泓), ZHOU Jian-xiong(周劍雄)
  43
  Preparation and mechanical properties of polypropylene fiber reinforced calcined kaolin-fly ash based geopolymer ZHANG Zu-hua(張祖華), YAO Xiao(姚 曉), ZHU Hua-jun(諸華軍),
  HUA Su-dong(華蘇東), CHEN Yue(陳 悅)
  49
  Identification and fermentation optimization of protopectinase-overproducing strain Aspergillus niger CD−01 for pectin production XIA Jin-lan(夏金蘭), MENG Hao(孟 浩), WANG Run-min(王潤民),
  ZHANG Cheng-gui(張成桂), XIONG Jing(熊 晶), NIE Zhen-yuan(聶珍媛),
  53
  Electrochemical behavior of K3Fe(CN)6 in water-in-oil microemulsion Zhou Hai-hui(周海暉), Zeng Wei(曾 偉), Ying Xiao-fang(英曉芳),
  Zeng Jin-xiang(曾金祥), LI Dan(李 丹), Chen Jin-hua(陳金華), Kuang Ya-fei(曠亞非)
  61
  Synthesis and property of temperature and pH sensitive xanthan–MA/PNIPAAm hydrogels LONG Qing-de(隆清德), PAN Chun-yue(潘春躍), MENG Yan-hua(孟艷華),
  ZHANG Bao-jin(張報進), XU Cheng-xi(許晨曦)
  66
  Electron bandstructure of kaolinite and its mechanism of flotation using dodecylamine as collector XIA Liu-yin(夏柳蔭), ZHONG Hong(鐘 宏), LIU Guang-yi(劉廣義), LI Xin-gang(李鑫鋼) 73
  One-pot synthesis and structural characterization of urea-isobutyraldehyde-formaldehyde resin ZHANG Yi-fu(張一甫), ZENG Xing-rong(曾幸榮) 80
  Mine Engineering,Metallurgical Engineering and Environmental Engineering
  Measurements of in situ stress and mining-induced stress in Beiminghe Iron Mine of China OUYANG Zhen-hua(歐陽振華), LI Chang-hong(李長洪), XU Wan-cai(徐萬才), LI Hao-jie(李昊潔) 85
  Preparation and electrochemical characterization of activated carbons by chemical-physical activation ZHANG Zhi-an(張治安), CUI Mu(崔 沐), LAI Yan-qing(賴延清),
  LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(劉業翔)
  91
  Digital characterization and mathematic model of sodium penetration into cathode material for aluminum electrolysis LÜ Xiao-jun(呂曉軍), LI Qing-yu(李慶余), LAI Yan-qing(賴延清), LI Jie(李 劼) 96
  Removal of Cr(Ⅲ) and Cr(Ⅵ) from aqueous solution by adsorption on sugarcane pulp residue YANG Zhi-hui (楊志輝), WANG Bing(王 兵), CHAI Li-yuan(柴立元), WANG Yun-yan(王云燕),
  WANG Hai-ying(王海鷹), SU Chang-qing(蘇長青)
  101
  Influence factors analysis of removing heavy metals from multiple metal-contaminated soils with different extractants XIA Wen-bin(夏文斌), LI Xin(李 欣), GAO Hui(高 慧), HUANG Bao-rong(黃寶榮),
  ZHANG Hui-zhi(張慧智), LIU Yun-guo(劉云國), ZENG Guang-ming(曾光明), FAN Ting(樊 霆)
  108
  Mechanical Engineering,Control Science and Engineering
  Seismic response analysis for equatorial diagnostic port plug of international thermonuclear experimental reactor YU Dong-man(余東滿), YAO Da-mao(姚達毛), XIE Han(謝 韓), BAO Li-man(鮑立曼), XU Tie-jun(許鐵軍), PENG Yu-hua(彭玉華), LIU Su- 112
  Complete geometric nonlinear formulation for rigid-flexible coupling dynamics LIU Zhu-yong(劉鑄永), HONG Jia-zhen(洪嘉振), LIU Jin-yang(劉錦陽) 119
  Geological Engineering and Civil Engineering
  Effective loading algorithm associated with explicit dynamic relaxation method for simulating static problems ZHAO Chong-bin(趙崇斌), PENG Sheng-lin(彭省臨),
  LIU Liang-ming(劉亮明), HOBBS B E, ORD A
  125
  Directly searching method for slip plane and its influential factors based on critical state of slope Lin Hang(林 杭), CAO Ping(曹 平), GONG Feng-qiang(宮鳳強), LI Jiang-teng(李江騰), GUI Yi-lin(桂易林) 131
  Three-dimensional forward modeling for magnetotelluric sounding by finite element method TONG Xiao-zhong(童孝忠), LIU Jian-xin(柳建新), XIE Wei(謝 維), XU Lin-hua(徐凌華),
  GUO Rong-wen(郭榮文), CHENG Yun-tao(程云濤)
  136
  Strength of copolymer grouting material based on orthogonal experiment CHEN Yong-gui(陳永貴), YE Wei-min(葉為民), ZHANG Ke-neng(張可能) 143
  Seepage-stress coupling constitutive model of anisotropic soft rock ZHANG Xiang-xia(張向霞), YANG Lin-de(楊林德), YAN Xiao-bo(閆小波) 149
  Energy and Power Engineering,Traffic and Transportation Engineering
  Application of empirical mode decomposition based energy ratio to vortex flowmeter state diagnosis SUN Zhi-qiang(孫志強), ZHANG Hong-jian(張宏建) 154
  Main influencing factors and coal fly ash characteristics of gasoues fuel reburning process SU Sheng(蘇 勝), XIANG Jun(向 軍), SUN Lu-shi(孫路石), HU Song(胡 松) 160
  Formation mechanism of aerodynamic drag of high-speed train and some reduction measures TIAN Hong-qi(田紅旗) 166
  Bi-level programming model for reconstruction of urban branch road network SHI Feng(史 峰), HUANG En-hou(黃恩厚), CHEN Qun(陳 群), WANG Ying-zi(王英姿) 172


  版權所有:《中南大學學報(自然科學版、英文版)》編輯部
  地 址:湖南省長沙市中南大學 郵編: 410083
  電 話: 0731-88879765 傳真: 0731-88877727
  電子郵箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP備09001153號
  新快三