• 自然科學版 英文版
  自然科學版 英文版
  自然科學版 英文版
   

  Journal of Central South University

  中南大學學報(英文版)

  Vol. 19    No. 7    July 2012


  Materials Science and Engineering, Metallurgy, Chemistry and Chemical Engineering
  Effect of inclusion on high cycle fatigue response of a powder metallurgy tool steel YAO Jun(姚君), QU Xuan-hui(曲選輝), Rafi-ud-din, HE Xin-bo(何新波), ZHANG Lin(章林) 1773
  Microstructure and thermal conductivity of carbon/carbon composites made with different kinds of carbon fibers CHEN Jie(陳潔), LONG Ying(龍瑩), XIONG Xiang(熊翔), XIAO Peng(肖鵬) 1780
  Microstructure and mechanical properties of Al-5.8Mg-Mn-Sc-Zr alloy after annealing treatment CHEN Qin(陳琴), PAN Qing-lin(潘清林), WANG Ying(王迎),
  ZAHNG Zhi-ye(張志野), ZHOU Jian(周堅), LIU Chang(劉暢)
  1785
  Synthesis and electrochemical performance of Li2Mg0.15Mn0.4Co0.45SiO4/C cathode material for lithium ion batteries HU Chuan-yue(胡傳躍), GUO Jun(郭軍), LI Si-jun(李四軍), PENG Yang-xi(彭秧錫), WEN Jin(文瑾) 1791
  First-principles investigation of cohesive energy and electronic structure in vanadium phosphides YANG Zhen-hua(楊振華), WANG Xian-you(王先友), SU Xu-ping(蘇旭平) 1796
  Crystallization of calcium carbonate in hydrogels in presence of meso-tetrakis (4-hydroxylphenyl) porphyrin ZHANG Feng-ju(張鳳菊), YANG Xin-guo(楊新國), ZHUANG Yu(莊鈺),
  GUO Kun-kun(郭坤琨), WANG Ming-jun(王明軍), WEI Wen-feng(魏文峰)
  1802
  Extraction of metals from a zinc smelting slag using two-step procedure combining acid and ethylene diaminetetraacetic acid disodium JIANG Kai-qi(蔣凱琦), GUO Zhao-hui(郭朝暉), XIAO Xi-yuan(肖細元), ZHANG Long(張瓏) 1808
  Carbothermic reduction of alumina with carbon in vacuum YU Qing-chun(郁青春), YUAN Hai-bin(袁海濱), ZHU Fu-long(朱富龍),
  ZHANG Han(張晗), WANG Chen(王辰), LIU Da-chun(劉大春), YANG Bin(楊斌)
  1813
  Complexation of starch with dodecylamine LI Hai-pu(李海普), LI Bin(李彬), ZHANG Sha-sha(張莎莎), ZOU Jie-hui(鄒潔輝) 1817
  Mechanical Engineering, Control Science and Information Engineering
  Linear and nonlinear control of a robotic excavator GU Jun(顧軍), MA Xian-dong, NI Jun-fang(倪俊芳), SUN Li-ning(孫立寧) 1823
  Trispectrum and correlation dimension analysis of magnetorheological damper in vibration screen WU Fu-sen(吳福森), HUANG Yi-jian(黃宜堅), HUANG Kai(黃凱), XU Shan(徐姍) 1832
  Semi-active control of a vehicle suspension using magneto-rheological damper JIANG Xue-zheng(蔣學爭), WANG Jiong(王炅), HU Hong-sheng(胡紅生) 1839
  Mechanical model of breaking rock and force characteristic of disc cutter XIA Yi-min(夏毅敏), OUYANG Tao(歐陽濤), ZHANG Xin-ming(張新明), LUO De-zhi(羅德志) 1846
  Dynamics of a novel bistable mechanism with mechanical-magnetic coupled structure ZHAO Jian(趙劍), HUANG Yu(黃毓), YANG Yin-tang(楊銀堂), GAO Ren-jing(高仁璟) 1853
  Nonlinear trajectory tracking control of a new autonomous underwater vehicle in complex sea conditions GAO Fu-dong(高富東), PAN Cun-yun(潘存云), HAN Yan-yan(韓艷艷), ZHANG Xiang(張湘) 1859
  Optimization and experimental research on a new-type short cylindrical cup-shaped harmonic reducer GAO Hai-bo(高海波), ZHUANG Hong-chao(莊紅超), LI Zhi-gang(李志剛),
  DENG Zong-quan(鄧宗全), DING Liang(丁亮), LIU Zhen(劉振)
  1869
  Optimal arrangement for pressure measurement points in working chamber of earth pressure balance shield LIU Chang(劉暢), QU Fu-zheng(屈福政), LI Shou-ju(李守巨), MENG Qing-lin(孟慶琳) 1883
  Data-driven nonlinear control of a solid oxide fuel cell system LI Yi-guo(李益國), SHEN Jiong(沈炯), K. Y. Lee, LIU Xi-chui(劉西陲), FEI Wen-zhe(費文哲) 1892
  Peak-to-average power ratio reduction using selective mapping with unequal power distribution E. S. Hassan, XU Zhu, S. E. El-Khamy, M. I. Dessouky, S. A. El-Dolil, F. E. Abd El-Samie 1902
     Local adaptive transmit power assignment strategy for wireless sensor networks ZHAO Xue-jian(趙學健), ZHUANG Yi(莊毅), WANG Jin(王進) 1909
  Relevance-based content extraction of HTML documents WU Qi(吳麒), CHEN Xing-shu(陳興蜀), ZHU Kai(朱鍇), WANG Chun-hui(王春暉) 1921
  Pulse modulated microwave and infrared thermography for superficial hyperthermia MA Guo-jun(馬國軍), JIANG Guo-tai(江國泰), CHEN Zhi-hong(陳志宏) 1927
  Energy and Power Engineering, Environmental Engineering and Mining Engineering
  Calculation on inner wall temperature in oil-gas pipe flow DUAN Ji-miao(段紀淼), WANG Wei(王瑋), ZHANG Yu(張宇),
  LIU Hui-shu(劉慧姝), LIN Ben-qing(林本卿), GONG Jing(宮敬)
  1932
  Grey correlation analysis of factors influencing maldistribution in feeding device of copper flash smelting ZHOU Ping(周萍), YAO Ying-jin(堯穎瑾), AI Yuan-fang(艾元方),
  1938
  Electrochemical treatment of wastewater containing chlorophenols using boron-doped diamond film electrodes WANG Jian-gong(王建功), LI Xue-min(李學敏) 1946
  Integrating unascertained measurement and information entropy theory to assess blastability of rock mass ZHOU Jian(周健), Li Xi-bing(李夕兵) 1953
  Sulfur speciation transformation during bioleaching of pyrite-containing sphalerite concentrate by thermophile Sulfolobus metallicus at 65 °C XIA Jin-lan(夏金蘭), ZHAO Xiao-juan(趙小娟), LIANG Chang-li(梁長利), YANG Yi(楊益),
  NIE Zhen-yuan(聶珍媛), TANG Lu(湯露)
  1961
  Adsorption of lignite humic acid onto magnetite particle surface ZHANG Yuan-bo(張元波), LI Peng(李鵬), ZHOU You-lian(周友連),
  HAN Gui-hong(韓桂洪), LI Guang-hui(李光輝), XU Bin(許斌), JIANG Tao(姜濤)
  1967
  Preliminary bioleaching of heavy metals from contaminated soil employing indigenous Penicillium Chrysogenum strain F1 DENG Xin-hui(鄧新輝), CHAI Li-yuan(柴立元), YANG Zhi-hui(楊志輝), SHI Yan(石巖),
  TONG Hai-xia(童海霞), WANG Zhen-xin(王振興)
  1973
  Civil Engineering, Traffic and Transportation Engineering
  Nonlinear flow numerical simulation of low-permeability reservoir YU Rong-ze(于榮澤), BIAN Ya-nan(卞亞南), ZHOU Shu(周舒), WANG Kai-jun(王楷軍),
  LÜ Qi(呂琦), CHEN Zhao-hui(陳朝輝)
  1980
  An elasto-plastic constitutive model incorporating strain softening and dilatancy for interface thin-layer element and its verification PENG Kai (彭凱), ZHU Jun-gao(朱俊高), FENG Shu-rong(馮樹榮),
  WANG Rong(王榮), LIU Han-long(劉漢龍)
  1988
  Longitudinal dynamic response of pile in layered soil based on virtual soil pile model WU Wen-bing(吳文兵), WANG Kui-hua(王奎華), MA Shao-jun(馬少俊), CHIN Jian Leo 1999
  Upper bound solutions of stability factor of shallow tunnels in saturated soil based on strength reduction technique HUANG Fu(黃阜), ZHANG Dao-bing(張道兵), SUN Zhi-bin(孫志彬), JIN Qi-yun(金啟云) 2008
  Coupling model for assessing anti-seepage behavior of curtain under dam foundation PENG Peng(彭鵬), SHAN Zhi-gang(單治鋼), DONG Yu-fan(董育煩) 2016
  Grain crushing and its effects on rheological behavior of weathered granular soil        CHEN Xiao-bin(陳曉斌), ZHANG Jia-sheng(張家生) 2022
  Short-term deformation behavior model of endangered earthen heritage slope after conservation in Jiaohe Ruins ZHANG Jing-ke(張景科), CHEN Wen-wu(諶文武), HE Fa-guo(和法國) 2029
  Complete load transfer behavior of base-grouted bored piles ZHANGQian-qing(張乾青), ZHANGZhong-miao(張忠苗) 2037
  Attenuation-type and failure-type curve models on accumulated pore water pressure in saturated normal consolidated clay ZHAO Chun-yan(趙春彥) 2047
  Structural behaviors of steel roof truss exposed to pool fire CHEN Chang-kun(陳長坤), ZHANG Wei(張威) 2054
  Lateral aerodynamic performance and speed limits of double-deck container vehicles with different structures LI Yan-fei(李燕飛), Tian Hong-qi(田紅旗) 2061
  Offline handover location positioning for map matching of mobile probes YUAN Yue-ming(袁月明), GUAN Wei(關偉) 2067


  版權所有:《中南大學學報(自然科學版、英文版)》編輯部
  地 址:湖南省長沙市中南大學 郵編: 410083
  電 話: 0731-88879765 傳真: 0731-88877727
  電子郵箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP備09001153號
  新快三